Nikon EDG 85 + FEP-30W + Nikon P5100 - Frosone

Nikon EDG 85 + FEP-30W + Nikon P5100 - Frosone (Coccothraustes coccothraustes) (Linnaeus, 1758)
Immagine scattata con Nikon P5100